IT-Security за Вашата Фирма.

На фона на разширяващия се мащабен индустриален шпионаж, хакерски атаки срещу корпоративни мрежи и последвалите икономически загуби на засегнати дружества, ние предлагаме професионални възможности за защита срещу подобни посегателства.

За Нас

Нашата компания се състои от инженери, специалисти в областта на информационните технологии и IT-сигурността. Ние използваме нашия опит, за да помогнем на Вашият бизнес с употребата на съвременни и същевременно сигурни технологии. Ние ще ви консултираме да предприемете необходимите стъпки за защита на Вашата IT-инфраструктура.

Услуги

IT- & Мрежова Инфраструктура

Ние планираме Вашата корпоративна мрежа според Вашите изисквания. С вземането под вниманиe на съществуващите структури, правим обстоен анализ на Вашият софтуеър и хардуeър и подготвяме документация с всички конфигурации. Това е основата на висока оперативна надеждност и ефективно администриране на възможно най-ниска цена.

VPN & Home Office

В областта на VPN и Home Office ние Ви предлагаме достъпни и готови решения. Това ще Ви позволи да имате отдалечен достъп до Вашия офис и Вашите данни от всяка точка на света. Virtual Private Network (VPN) ви позволява сигурен достъп от чужбина до корпоративните Ви данни, чрез криптирана виртуална връзка. Чрез VPN технология, ние Ви даваме възможност за рентабилна и сигурна връзка между клонове на Вашата фирма, дъщерни фирми, отдалечени места, доставчици и търговци, както и отдалечени офиси, и външни служители.

Одит за уязвимости в сигурността (Pentesting)

Одит за уязвимости в сигурността включва проверка и анализ на риска на информационните системи за наличие на уязвимости от гледна точка на външни и вътрешни нападатели. Ние симулираме реални, целенасочени атаки срещу Вашата IT-инфраструктура за да определим нивото на сигурност и да ви посъветваме как да премахните налични уязвимости.

Сигурност

Ние приемаме поверителността Ви изключително сериозно. С използването от нас на най-напреднали технологии за криптиране можете да бъдете сигурни, че само упълномощени лица могат да получат достъп до чувствителни Ви корпоративни данни.

Лесна употреба и мобилност

За разлика от много други решения за сигурност, системите, които предлагаме са лесни за използване и ще ви позволят да се концентрирате върху работата си. Ние Ви предлагаме възможността на сигурен достъп през мобилен таблет и смартфон до вашите корпоративни данни.

Резервно копие (Backup)

В допълнение към вашите професионални служители и гладкият работен процес, успеха на бизнеса зависи до голяма степен от наличието на достъп до Вашите клиентски и проектни данни. Ние осъществяваме това за Вас, чрез напълно автоматизиран процес за резервни копия и редундатно съхранение на данните